Ahiretteki manzara

Nasreddin Hoca talebelerine ahiret hayatını anlatmaya çalışıyormuş.

-Dünya ahiretin tarlasıdır. Dünyada ne kadar çalışırsak ahirette karşılığını buluruz, ne ekersek onu biçeriz, demiş.

Lakin talebeleri “he he “diyorlar ama Nasreddin Hocanın sözlerini pek de umursamıyorlarmış. Nasreddin Hoca talebelerindeki gevşekliği görünce onlara bir ders vermeyi düşünmüş.

-Hadi çocuklar öğleyin bizim eve gidip etli pilav yanına da yoğurt yiyelim, demiş.

Etli pilavı duyan talebelerin gözleri parlamaya başlamış. Öğlen olunca Nasreddin Hocanın evine gitmişler. Nasreddin Hoca karısına:

-Hanım bize etli pilav yanına da yoğurt getir de yiyelim, demiş.

Hanımı şaşırmış:

-Sen eve et getirmedin, pirinç getirmedin, süt getirmedin ben senin istediğin yemekleri nasıl yapacağım.

Nasreddin Hoca taşı gediğine koymuş. İşte dünyada ahiret için azık hazırlamazsak karşılaşacağımız manzara budur!


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Simyacı özet kısa ve öz Hikaye haritası ne demek biliyor