Aşk hikayeleri 6


Aşkın ayakta tuttuğu bedenler

Hastalıklarla boğuşan Thutmosis yaşama tutunamamıştı. Annesi bu haberi ”Osiris ağabeyini yanına aldı” şeklinde verdi Amenhotep’e.

Amenhotep şaşırmıştı. Ağabeyinin hasta olduğunu biliyordu ama öleceği aklına gelmemişti.

-“Osiris geri versin ağabeyimi, ben kral olmak istemiyorum. O ölmesin, geri gelsin” dedi ağlayarak.

Thutmosis’in vefatı saray yaşamını tamamen değiştirmişti. Hasta yatağında paranoyakça emirler veren III. Amenhotep karılarının ve çocuklarının kendilerine ayrılan odalardan ayrılmasını yasaklamıştı. Yüksek rütbeli komutanlarından ya da Amon Rahiplerinden birinin karılarından biriyle evlenip bir oldu bittiyle iktidara konmasından endişe ediyordu. Çünkü III. Amenhotep’un bütün karıları asil kan taşıyordu, hepsi ayrı birer kraliçeydi.

İktidarını emin ellere teslim etmeden ölürse iktidar el değiştirebilir, cesedi yıllarca uğraşıp yaptırdığı piramide konulmaz, köpek leşi gibi ortada kalırdı. Halbuki piramide konulmak ölümsüzlüğün sembolü ve namının gelecek nesillerce de duyulması anlamına geliyordu. Mısır gibi büyük bir ülkede yıllarca hüküm sürmek ve çevresinden ilah muamelesi görmek III.Amenhotep’i kendine aşık biri yapmıştı. Gittikçe durumu ağırlaşan III.Amenhotep’in yaşlı bedenini bu aşk ayakta tutuyordu.

Odasından dışarı çıkması yasaklanan küçük Amenhotep yanına gönderilen küçük kız çocukları ile oynuyordu. Aklı ise hep Spekramon’daydı. Her gün onunla evleneceğine dair yeminler ediyordu. Bir fırsatını bulup odasından kaçtı, annesinin odasına daldı. Annesi Tiye de odasından hiç çıkmıyor, vaktini genellikle ibadetle geçiriyordu. Bu küçük Amenhotep’in dikkatini çekmişti:

-“Hala o aptal Osiris ve diğer tanrılara mı ibadet ediyorsun?”diye sordu.

Annesi oğluna bazı şeyleri anlatma zamanının geldiğini anlamıştı.

-“Ben Mısır’ın uyduruk tanrılarına değil, gerçek tanrıya ibadet ediyorum.”dedi.

Amenhotep şaşırmıştı:

-“O da kim ki? Hem Mısır’ın tanrıları kızmaz mı sana başka tanrıya ibadet ettiğin için.”dedi.

-“Mısır tanrıları ve dini, hükümdarların ve yalakası din adamlarının iktidarlarını sağlamlaştırmak için icat ettikleri hurafeler. Aslında buna ne halk ne de kendileri inanmıyorlar. Ama güçlerinin devamı için böylesi gerek.  Ben her şeyin yaratıcısı olan tek ilaha inanıyorum.”dedi annesi.

Amenhotep’in şaşkınlığı artmıştı:

-Peki bu tanrıyı sana kim öğretti?

-Babam Yuya öğretti.

Yuya Mısır’ın saygı gören kanaat önderlerinden biriydi. III. Amenhotep başarılı iktidarını Yuya’nın tavsiyelerine borçluydu. III.Amenhotep Yuya’ya hürmet eder, sıkıştığı konularda yardımını alırdı. Yuya tek tanrıya inandığı için Amon rahiplerince sevilmez, saraydan uzak tutulmaya çalışırdı. Fakat III.Amenhotep’in Yuya’ya hürmeti nedeniyle de bir çeşit dokunulmazlığı vardı.

Tiye de eşi III. Amonhotep gibi yaşadıklarından yorgun düşmüştü. Büyük bir ülkenin baş kraliçesi olmasına rağmen istemediği bir hayatı yaşıyordu. Mısırda sistemim direksiyonun da Amon rahipleri vardı. Hanedan Amon rahiplerinin desteği ile iktidarını sürdürüyordu. Tiye tek tanrıya inanmasına rağmen çok tanrılı bir dini uygulamak, hatta halka bu konuda örnek olmak mecburiyetindeydi.

Üstelik kocası III.Amenhotep artık yaşlanmıştı. İktidarın el değiştirme dönemleri her zaman sancılı olurdu. Kocası da ölürse kendisinin ne olacağı meçhuldü. Oğlu Amenhotep’in iktidarını sağlamlaştıramazsa belki de şimdi kendisine yalakalık yapan birinin karısı olabilirdi.

Kendini ibadete veren Tiye’yi ayakta tutan ibadet ettiği tanrıya duyduğu aşktı.

Amenhotep Spekramon konusunu annesine yeniden açmayı denedi. Onu görmeden yapamıyordu.  Fakat annesi Spekramon’u unutması gerektiğini yineledi.

-“Hele bir kral olayım seni bile dinlemeyip Spekramon’u getireceğim buraya!” diyerek isyanını açığa vurdu.

Sesini yükseltmesi onu arayan saray görevlilerinin odaya ansızın girmesine neden olmuştu.

Annesi ayağa kalkarak:

-“Nedir bu terbiyesizlik? İçeri izinsiz giremezsiniz!”diyecek oldu.

Nöbetçiler onu dinleme gereği duymadan ikisini de sürüklercesine dışarı çıkardılar.

Demek ki sarayda anormal gelişmeler oluyordu!

Bu yazı 798 kere okundu.
Etiketler:
aşk hikaye hikayeleri
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

ibrahim saraçoğlu kürleri evden eve nakliyat Simyacı özet kısa ve öz Hikaye haritası ne demek